Я МАЮ ПРАВО


Адреси: 54056, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61
(зупинка громадського транспорту “12-та Поздовжня”)
(0512) 44-54-600800213103

54020,  м. Миколаїв, вул. Образцова, 4А/2
(0512) 472090,  (073) 404 68 82; (099) 607 07 87.
щоденно, з 8:00 – до 17:00 години

м. Миколаїв, вул. Янтарна, 72
вівторок, середа, п’ятниця - з 08:00 – 17:00


Ш А Н О В Н І   Г Р О М А Д Я Н И !
      Скористайтесь своїм правом на отримання безоплатної правової допомоги, яка включає в себе юридичні консультації та надання послуг адвоката.

Електронна пошта: mykolaiv2.mykolaiv@legalaid. mk.ua
Skype: drygiy.bvpd
Сторінка Facebook – Другий миколаївський місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомогиРегіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
вул. 5-а Слобідська 125, м. Миколаїв, 54055
Office.mykolaiv@legalaid.mk.ua
Контактний телефон:
Вознесенський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
вул. Київська 26А, м. Вознесенськ, 56501
voznesensk.mykolaiv@legalaid.mk.ua
Контактний телефон: (05134) 3-25-14
моб.звязок: (098) 652-31-31 
Відділ «Братське бюро правової допомоги» 
Bratske@legalaid.mk.ua
(05131) 9-27-61, 9-27-62
смт.Братське, вул.Братське, вул.Миру 131
Відділ «Веселинівське бюро правової допомоги»
Veselynovo@legalaid.mk.ua
(05163) 2-10-86, 2-10-92
смт.Веселинове, вул.Елеваторна, 6
Відділ «Врадіївське бюро правової допомоги» 
Vradiivka@legalaid.mk.ua
(05135) 9-63-42, 9-61-73
смт.Врадіївка, вул.Героїв Врадіївщини, 89
Відділ «Доманівське бюро правової допомоги»
Domanivka@legalaid.mk.ua
 (05152) 9-20-17, 9-20-70
смт.Доманівка, вул.Центральна, 44
Відділ «Єланецьке бюро правової допомоги»
Yelanets@legalaid.mk.ua
(05159) 9-15-10, 9-21-67
смт.Єланець,вул.Соборна,136
Відділ «Кривоозерське бюро правової допомоги»
Kryve.Ozero@legalaid.mk.ua
(05133) 2-34-00, 2-34-01
смт.Криве озеро, вул.Кобзаря, 42
Відділ «Первомайське бюро правової допомоги»
Pervomaisk@legalaid.mk.ua
(05161) 7-54-54, 7-54-55
м.Первомайськ, вул.Грушевського, 1
Відділ «Южноукраїнське бюро правової  допомоги»
Yuzhnoukrainsk@legalaid.mk.ua
(05136) 5-55-08 
м.Южноукраїнськ, вул.Дружби народів, 23
Перший миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
mykolaiv1.mykolaiv@legalaid.mk.ua
вул. Образцова 4А/2, м. Миколаїв. 54020
(0512) 472090,  (073) 404 68 82; (099) 607 07 87;
Відділ «Очаківське бюро правової допомоги»
Ochakiv@legalaid.mk.ua
м. Очаків, вул. Торгова, 44
(05154)2-52-37
Відділ  «Березанське бюро правової допомоги»
Berezanska@legalaid.mk.ua
смт. Березанка, вул. Центральна, 41
(05153)2-11-46
Відділ  «Ольшанське бюро  правової допомоги»         
Olshanka@legalaid.mk.ua
м. Миколаїв, вул. Очаківська, 142
(0512)48-00-17
Відділ  «Новоодеське бюро  правової допомоги»
Novoodesa@legalaid.mk.ua
м. Нова Одеса, вул. Центральна, 179
(05167)2-15-51
Другий миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
mykolaiv2.mykolaiv@legalaid.mk.ua
вул. Космонавтів 61, м. Миколаїв. 54056
44-54-60, 44-54-61
Відділ «Баштанське бюро правової допомоги»           
Bashtanske@legalaid.mk.ua
м. Баштанка, вул. Баштанської республіки, 41
(05158) 2-56-07, 2-71-52
Відділ «Березнегуватське бюро правової допомоги»
Bereznehuvatske@legalaid.mk.ua
смт. Березнегувате, вул. Соборно - Миколаївська, 1
(05168) 9-11-48, 9-11-36
Відділ «Воскресенське бюро правової допомоги»
Voskresenske@legalaid.mk.ua
смт. Воскресенське, вул. Соборна, 84
(0512) 68-11-30
Відділ «Казанківське бюро правової допомоги»         
Kazankivske@legalaid.mk.ua
смт. Казанка, вул. Миру, 213
(05164) 9-18-31, 9-18-63
Відділ «Новобузьке бюро правової допомоги»            
Novobuzke@legalaid.mk.ua
м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 7
(05151) 9-18-69, 9-17-95
Відділ  «Снугурівське бюро правової допомоги»
Snihurivske@legalaid.mk.ua
м. Снігурівка, вул. Суворова, 49
(05162) 3-29-39, 3-21-37
Безоплатна правова допомога - правова допомога, яка гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел.
Сьогодні система надання безоплатної правової допомоги в Україні - це мережа зі 119 центрів з        на­дання безоплатної вторинної правової допомоги та 432 бюро правової допомоги з надання такої допомоги у всіх регіонах України.

БЕЗОПЛАТНА ПЕРВИННА ПРАВОВА ДОПОМОГА ТА ЇЇ ВИДИ
Всі особи, які перебувають під юрисдикцією    Украї­ни, можуть отримати безоплатну первинну право­ву допомогу, а саме:
+ надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань;
+ складення заяв, скарг та інших документів       право­вого характеру (крім документів процесуального характеру);
+ надання допомоги в забезпеченні доступу до вторинної правової допомоги та медіації.


Сьогодні система надання безоплатної правової допомоги в Україні - це мережа зі 119 центрів з        на­дання безоплатної вторинної правової допомоги та 432 бюро правової допомоги з надання такої допомоги у всіх регіонах України.

БЕЗОПЛАТНА ВТОРИННА ПРАВОВА ДОПОМОГА включає такі види правових послуг:
+ захист;
+здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на БВПД, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
+ складання документів процесуального характеру.
Регіональні центри з надання безоплатної вторин­ної правової допомоги забезпечують надання безоплатної вторинної правової допомоги:
+ особам, до яких застосовано адміністративне        за­тримання, адміністративний арешт;
+ особам, які відповідно до положень криміналь­ного процесуального законодавства вважаються затриманими;
+ особам, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
+ особам, стосовно яких у кримінальних      проваджен­нях відповідно до положень Кримінального про­цесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або про­ведення окремої процесуальної дії;
+ особам, засудженим до покарання у вигляді        поз­бавлення волі, тримання в дисциплінарному       ба­тальйоні військовослужбовців або обмеження волі.

Місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги/бюро правової допомоги          за­безпечують надання безоплатної вторинної        пра­вової допомоги:
+ особам, які перебувають під юрисдикцією Украї­ни, якщо їхній середньомісячний дохід не пере­вищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соці­альних і демографічних груп населення;
+ особам, реабілітованим відповідно до законо­давства України;
+ інвалідам, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для         не­працездатних осіб;
+ дітям, у тому числі дітям-сиротам, дітям,  позбавленим батьків­ського піклування, дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям, які по­страждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;
+ внутрішньо переміщеним особам;
+ громадянам України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміще­них осіб;
+ особам, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додатко­вого або тимчасового захисту»;
+ ветеранам війни та особам, на яких поширюєть­ся дія Закону України «Про статус ветеранів вій­ни, гарантії їх соціального захисту»;
+ особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особам, які належать до числа жертв нацистських пересліду­вань;
+ особам, які перебувають під юрисдикцією Украї­ни і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
+ особам, щодо яких суд розглядає справу про          об­меження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання її недієздатною та поновлення цивіль­ної дієздатності фізичної особи;
+ особам, щодо яких суд розглядає справу про           на­дання психіатричної допомоги в примусовому порядку;
+ особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.
pan lang=UK style='font-size:10.5pt'> особам, які перебувають під юрисдикцією Украї­ни, якщо їхній середньомісячний дохід не пере­вищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соці­альних і демографічних груп населення;

+ особам, реабілітованим відповідно до             законо­давства України;Немає коментарів:

Дописати коментар