Методичний кабінет

Аналіз методичної роботи  за 2017/2018 навчальний рік

      У своїй  роботі колектив керується нормативно-правовими документами:  Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мову», Державною національною програмою «Освіта», розпорядчими документами державного та місцевого рівня, Положенням «Про дошкільний заклад», Статутом дошкільного закладу ( нова редакція від 19.04.2016), Колективним договором  ( прийнятим 30.05.2017 № 34/17) та іншими нормативними документами.
     Дошкільний навчальний заклад № 68 «Ромашка» знаходиться за адресою: м.Миколаїв, вул 1-Екіпажна, 4, телефон 8(0512)44-87-93, E-mail: dzaklad68@gmail.com
   Режим роботи ДНЗ №68: п’ятиденний;  з 07.00. до 17.30; чергової групи з 17.30-19.00. Мова навчання – українська. У закладі функціонує 10 груп, з них: 2 групи – раннього віку, 3 – спеціалізовані (з них: 2 – спеціальні групи для дітей з порушенням мови, 1 – спеціальна група  для дітей із затримкою психічного розвитку), 5 – загального типу (з них: 2 – для дітей молодшого дошкільного віку, 1 – середнього дошкільного віку, 2 – старшого віку), які відвідує протягом року у середньому 215 дітей. У звітній період кількість груп не змінювалась. Наповнюваність груп також суттєво не змінилась, у 2016 році – 220 дітей,  у 2015 – 225 дітей, а у 2017-  214 дітей   на початок  навчального року.
     Успішна та плідна праця може бути за умови налагодженої роботи усіх ланок. Так, до складу адміністративного корпусу ДНЗ належать: завідувач- Холод І.А., вихователь-методист –Кляшторна Г.Ю.., завідувач господарства – Сидельникова М.Г., старша медична сестра –Адамчук О.В.
За штатним розкладом у дошкільному закладі працює 46 співробітників. З них: 26 педагога, 22 технічного персоналу. ( з них 4 педагоги у декретній відпустці)
Протягом 2017/2018 року звільнився 1 вихователь та 4 чоловіка технічного персоналу,  було прийнято на роботу 4 педагога та 9 чоловік технічного персоналу.

Роки навчання
прийнято
всього
звільнено
всього
педагоги
техперсонал
педагоги
техперсонал
2015-2016
2
6
8
1
2
3
2016-2017
5
5
10
2
6
8
2017-2018
4
9
13
1
5
6

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу  працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал.
У дошкільному навчальному закладі створено всі умови для всебічного розвитку дітей та творчого пошуку педагогів. Педагогічний колектив ДНЗ №68 – це:
-         Кваліфіковані вихователі
-         Практичний психолог
-         Вчителі-логопеди
-         Дефектолог
-         Музичні керівники
-         Інструктор з фізичного виховання
-         Педагог з англійської мови
З них:

~       Спеціаліст вищої категорії  - 4
~        Спеціаліст І категорії – 4
~        Спеціаліст ІІ категорії – 5
~        Спеціаліст – 7
~       Відповідає займаній посаді – 4
З них :
~        Мають звання «вихователь-методист» - 3
~        «Старший учитель» - 1
~       Відмінник освіти України - 1
~       Не атестувались –5

Стаж педагогічної роботи:
~       до 5-ти років – 7 педагогів,
~       до 10-ти р. – 6 педагогів,
~       до 15-ти р.- 4 педагоги,
~       до 20-ти р. – 3 педагоги,
~       після 20-ти р. – 8 педагогів.
       За 2017/2018 навчальний рік при Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти підвищили фахову майстерність 8 педагогів: Волкова Н.А., Шаліна О.В., Спінчевська Г.П., Спицька Л.В., Кляшторна Г.Ю., Погорнець О.А., Павлова О.Ю., Кузьмяк С.Є. .
    Згідно плану проведення атестації в 2018 навчальному році було атестовано 5 педагогів.
За підсумками атестації:
Волкова Наталя Анатоліївна, вихователь, відповідає займаній посаді  та встановлено їй 11 тарифний розряд, відповідає раніше присвоєному званню «вихователь-методист».
Крічко Наталії Володимирівні, вихователю, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
Дєушевій Олександрі Вікторівні, вихователю, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
Петляк Вікторії  Валеріївні, вихователю, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
Ковальчук Юлія Валеріївна, інструктор з фізкультури, присвоєно кваліфікаційної категорію «спеціаліст вищої категорії».
     Атестація працівників проводилася згідно з перспективним планом відповідно до Типового положення про атестацію та на підставі наказів по дошкільному закладу. 
    У ДНЗ здійснюється диференційований підхід до педагогів на основі діагностування та тестування. Виходячи з його  результатів та проблемної теми ДНЗ: «Забезпечення наступності та пезперервності між дошкільною та початковою лнкою, інтеграція родинного і суспільного виховання».  Протягом року колектив розв’язував наступні завдання:
1.Створення сприятливих умов для укріплення здоровя дітей за методикою М.М.Єфіменка.
2.Підвищення ефективності процесу мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку засобами мнемотехніки.
3.Розробка програми розвитку дошкільного навчального закладу на 2018/2023 навчальні роки.
   На виконання річної задачі дошкільного навчального закладу щодо впровадження фізкультурно-оздоровчої роботи за даною методикою, відповідно до річного плану протягом вересня-листопада цього року було здійснено тематичне вивчення. У ньому брали участь члени проблемної групи педагогів у складі: керівник - Ковальчук Ю.В., члени – Кляшторна Г.Ю., Дєушева О.В.., Середа Н.М., Шульга Л.В., Крічко Н.В., Волкова Н.А., Шведун .О.  та медична сестра Адамчук О.В.. Під час вивчення данного питання членами проблемної групи була виконана плідна робота.
     Під час медичного огляду було обстежено 214 дітей дошкільного віку, з них: за групами здоров’я: І група здоров’я  – 135 дітей ( 63%);  ІІ група здоров’я  – 74 дитини ( 39%); ІІІ група здоров’я  – 3дитини ( 1%); ІV група здоров’я  – 2 дитини ( 1%);  основна – 201 дитина ( 94%); підготовча – 10 ( 5%); спеціальна – 3 дитини ( 1%) ; гармонійний розвиток дітей – 211 дітей; середньо-гармонійний – 3 дитини.
     Разом з медичною сестрою Адамчук О.В. проведена педагогічна діагностика фізичного розвитку  дітей. В основу якої була покладена авторська методика ігрового тестування рухового розвитку та здоров’я дітей за М.М.Єфименко.
          В ігровій формі було обстежено 150   дітей. 
         Вся робота з фізичного виховання здійснюється з урахуванням стану здоров’я, самопочуття, рівня розвитку та підготовленості дітей, під постійним медико-педагогічним контролем.
На виконання річної задачі дошкільного навчального закладу щодо розвитку зв’язного мовлення дітей засобами мнемотехніки  було здійснено  тематичне вивчення  стану зв’язного мовлення дошкільників. У тематичному вивченні брали участь члени проблемної групи педагогів у складі: Кляшторна Г.Ю., Шаліна О.В., Лук’янчик К.В.,Терехова О.І., Канівіченко Т.О.,Спицька Л.В., Погорнець А.А., Руденко Н.І.
Перевіркою встановлено, що педагогічним колективом проводиться певна робота з вищезазначеного питання.
Підвищенню рівня педагогічної майстерності педагогів сприяли проведені заходи:
- Семінар-практикум: «Ефективні форми взаємодії з дітьми.Мнемотехніка»;
- Консультації: «Використання мнемотаблиць у роботі з розвитку мовлення з дітьми дошкільного віку»;
- Круглий стіл: « Підвищення ефективності процесу корекції мовних порушень у дітей дошкільного віку засобами мнемотехніка»;
Ділова гра « Що? Де? Коли?»
- Майстер-клас « Мнемотаблиці у роботі по розвитку зв*язного мовлення дітей дошкільного віку»;
- Майстер-клас для батьків « Розвиток та тренування пам*яті дітей дошкільного віку»
- Створена збірка матеріалів « Мнемотехніка – допомога вихователю»

-  Проведенні відкриті перегляди занять:
§  Бінарне заняття з дітьми спеціальної групи « Б» ( Спицька Л.В., Лук*янчик К.В.)
§  Заняття з використанням приймомів мнемотехніки у спеціальній групі «А»( Канівіченко Т.О.).
Педагоги протягом навчального року відвідали семінари-практикуми та отримали сертифікати з мнемотехніки під керівництвом автора даної методики  - Чепурного Генадія ( Кляшторна Г.Ю., Шведун Є.О., Погорнець О.А., Канівіченко Т.О., Соколова Н.І.)
Серед складних і відповідальних завдан, які стоять нині перед вихователями дитячого садочку, одне з найважливіших – стимулювання мовної активності дошкільників. У полі зору педагога має бути кожна дитина в групі незалежно від рівня її мовного розвитку.
    У садочку створенні умови для розвитку мови дітей, в достатній кількості забезпечено посібниками, дидактичним матеріалом, методичної та дитячої літератури, періодичних видань. Протягом року в групах значно збільшилась кількість наочних матеріалів. Педагоги в своїй роботі більш активно використовують інноваційні технології для роботи з дітьми та в кожній групі є готовий матеріал на електронних носіях.
Вивчення планів роботи педагогів показало, що вони вцілому відповідають програмі від двох до семи років "Дитина". Всі вихователі планують роботу з мовленнєвого розвитку постійно та відповідно до лексичної теми.
Також протягом 2017/2018 навчального року колектив дошкільного навчального закладу № 68 працював над програмою розвитку установи на 2018-2023 навчальні роки.
  За минулий навчальний рік проведено 4 педагогічні ради. На яких вирішувались питання   щодо результатів роботи закладу відповідно до річного плану та шляхи реалізації поставлених завдань.
    Річний план за минулий навчальний рік виконано в повному обсязі.
   Протягом року дошкільний заклад, як завжди активно брав участь у методичній роботі міста. Так, педагогічним колективом дошкільного закладу було проведено відкритий показ на курси МОІППО для завідувачів ЗДО фестиваль « Простір – Батьки – Діти – Творчість» . Заходи  продемонстрували наявність творчого потенціалу педагогів закладу та їх достатній професійний рівень.          
      Протягом року педагоги закладу з метою підвищення професійного рівня відвідували міські семінари, тренінги, майстер-класи, методичні об’єднання, брали активну участь в онлайн вебінарах:
-         « Педагогічний клуб» протягом року при НМЦ ( Кляшторна Г.Ю.)
-         Науковий семінар « Лексико-граматична складова мовленнєвої діяльності у дошкільників» ( Шаліна О.В., Лук*янчик К.В., Канівіченко Т.О., Спицька Л.В.)
-         Науковий семінар « Диференціальна логодіагностика та диференційована логокорекція» ( Терехова О.І., Шаліна О.В., Канівіченко Т.О.)
-         Інтерактивна лекція «Комп*ютерне покоління: новий тип комунікації та світогляду»( Абрамцева Р.В.)
-         Авторська студія « Емоційний інтелект: навик, якому не вчать у школі» ( Абрамцева Р.В.)
-         Методична панорама « Простір – М» протягом року в НМЦ ( Кляшторна Г.Ю.)
-         Методичний колоквіум « Структура методичної роботи. Шляхи вирішення пріоритетного завдання. Форми методичної роботи» ( Кляшторна Г.Ю.)
-         Методичний портал « Технології інтелектуально-творчого розвитку дошкільнят « Казкові лабиринти гри» В.Воскобович»
-         Психологічний практикум « Емоційний інтелект керівника, як основа розвитку закладу» ( Кляшторна Г.Ю.)
-         Семінар-тренінг « Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації, оптимізації розумової діяльності дітей дошкільного віку» ( Кляшторна Г.Ю., Соколова Н.І., Канівіченко Т.О., Шведун Є.О., Погорнець О.А.)
-         «Школа ІКТ» протягом року в Інгульському будинку творчості дітей та юнацтва ( Кляшторна Г.Ю,)
-         Семінар « Статеве виховання дітей та молоді з порушенням розвитку» ( Абрамцева Р.В.)
-         Практикум « введення в шкільне життя: форми здійснення наступності між ДНЗ та ЗОШ» ( Терехова О.І., Амбражевич Т.М., Спицька Л.В., Кляшторна Г.Ю.)
-         Майстер-клас « Пластичний горизонтальний балет- фізкультурно-корекційна робота за авторською технологією М.М.Єфименко» ( Ковальчук Ю.В.)
-         Майстер-клас « Ейдетика у розвитку образної пам*яті дітей дошкільного віку» ( Кляшторна Г.Ю., Соколова Н.І.)
-         Семінар-презентація « Формування стійкості переживання наслідків стресу у дітей дошкільного віку та школярів. Презентація корекційно-розвиткової програми « Безпечний простір»» ( Абрамцева Р.В.)
-         Тематична консультація « Самопошкоджуюча поведінка дитини: алгоритм підтримки та допомоги» ( Абрамцева Р.В.)
-         Майстер-клас « Лепбук – інтерактивна тематична тека, дослідницький проек дошкільника» ( Петляк В.В.)
-         Майстер-клас « Театральна студія « Чайка»: ознайомлення з організацією та проведенням фестивалю казок» ( Кузьмяк С.Є)
-         Експертна Панель « Ранній вік: розуміти тонкощі зростання» ( Абрамцева Р.В.)
-         Експертна панель « Дошкільник йде до школи: психологічний супровід» ( Абрамцева Р.В., Кляшторна Г.Ю.)
-         Майстер-клас « Компетентно-орієнтована стратегія діяльності педагога ДНЗ  умовах упровадження авторської інтегровано-особистісної технології»
-         Брейнстромінг « Валіза соціально-фінансової освіти або як навчити дітей економічних знань» ( Соколова Н.І.)
-         Майстер-клас « Інтегровані заняття в дошкільному навчальному закладі: поняття, особливості змісту та структури; труднощі та їх подолання» ( Шведун Є.О., Кляшторна Г.Ю., Петляк В.В.)
-         Майстер-клас « Програма презентації практики освітньої діяльності за технологією зустрічних дій» ( Шведун Є.О.)
-         « Новітні технології з дітьми дошкільного віку» ( Канівіченко Т.О.)
-         « Валіза соціально-фінансової освіти або як навчити дитину основам економічних знань» ( Соколова Н.І.)
-         « Інновації в сучасній логопедії» ( Терехова О.І.)
-         Навчальні стратегії та техніки педагога у роботі з дітьми, які мають гіперактивний розлад з дефіцитом уваги» ( Терехова О.І.)
-         «Формування словниково-смислової компетентності у дошкільників» ( Терехова О.І.)
-         Учасник групи « Клуб неслухняних дітей» ( Терехова О.І.)
-         « Діагностика та корекція аутизма» ( Терехова О.І.)
-         Презентація методики « Ментальна арифметика» ( всі педагоги)
-         « Психологічні особливості дитини з синдромом Дауна» ( Терехова О.І.)
-         « Український дитячий фольклор» (Кузьмяк С.Є)
-         « Комплексне музичне заняття як засіб збагачення уявлення дітей про специфіку різних видів мистецтва та їхньому звязку» ( Павлова О.Ю., Кузьмяк С.Є)
-         «Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами музично дидактичних ігор» ( Павлова О.Ю.)
-         Семінар « Порушення постави у дітей у сагітальній площині ( кіфоз, лордоз) та шляхи її корекції засобами фізичного виховання» ( Ковальчук Ю.В.)
-          Семінар « Особливості психофізичного розвитку дошкільників. Методи діагностики, у тому числі педагогічної хіромантії» ( Ковальчук Ю.В.)

       У серпні місяці 2018 року педагоги дошкільного навчального  закладу № 68 прийняли участь у Ярмарку найуспішніших освітніх практик « Перехід до Нової української школи» а саме у локаціях:
-         « Педагогіка Марії Монтессорі: незалежність мипслення, самостійні дії, повага до себе, однолітків, дорослих і світу навчало» ДНЗ № 17 ( Абрамцева Р.В.)
-         « Інноваційні технології в дошкільному закладі – сучасний погляд на навчання дітей» ДНЗ № 60 ( Терехова О.І.)
-         « Фольклор у музичному  вихованні дітей дошкільного віку» ДНЗ № 83 ( Кузьмяк С.Є.)
-         « Соціцо-ігровий стиль навчання у формуванні комунікативної компетенції дошкільників» ДНЗ №50 ( Спицька Л.В.)
-         « Квест-технологія як засіб формування комунікативної, інтелектуальної, креативної, толерантної особистості» ДНЗ № 94 ( Холод І.А.)
-         « Нетрадиційні техніки малювання з дітьми дошкільного віку, як засіб розвитку впевненої та творчої особистості» ДНЗ № 117 ( Спінчевська Г.П.)
-         « Формування патріотичних почуттів дітей та підлітків засобами вокального мистецтва» Центр позашкільної роботи Корабельного району ( Павлова О.Ю.)
-         « Технологія виготовлення іграшок з текстильних матеріалів» ЗОШ № 53 ( Шульга Л.Л.)
-         « ПАНОРАМА – КІТ» ДНЗ № 123 ( Кляшторна Г.Ю.)

        Третій рік поспіль, педагоги закладу беруть участь у Міжнародному форумі освітніх технологій «Перспектива – Миколаїв» який проходить в Коблеве. У цьому році активними учасниками форуму стали Кляшторна Г.Ю., Канівіченко Т.О., Погорнець О.А..
        Протягом 2017/2018 року педагоги підвищували свій фаховий рівень професійної компетенності, опікувались фаховою сомоосвітою, вивчаючи актуальні матеріали та були опубліковані в журналах:
-         « Видавничої групи « Основа»» - Терехова О.І., Волкова Н.А.
-         В журналі « Вихователь – методист»  - Холод І.А., за що отримали Диплом  за ІІІ місце у « Інноваційні форми роботи з батьками» та подарунковий сертифікат на суму 1000.00 грн, яка була витрачена на підписку даного журналу.     
   В навчальному році колектив ДНЗ № 68 також отримав грамоту від адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради за перемогу у номінації « Улюблений зелений куточок для дітей» та подяку педагогічному та батьківському колективу та  від оповноваженого президента України з прав дитини за вагомий внесок в підтримку національної програми « Наставництво над дітьми – сиротами» у Миколаївській області.
       Холод І.А. отримала, подяку МОІППО за високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток регіональної дошкільної освіти та співпрацю з Миколаївським інститутом післядипломної освіти, 2017р..
Холод І.А. отримала подяку управління освіти Миколаївської міської ради  у номінації « Виховання громадянина»
Зусилля всього колективу спрямовані на підвищення рівня навченості та вихованості дітей за державними стандартами, базового компоненту дошкільної освіти . У цьому навчальному році дошкільний заклад працював за програмами:
1. Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. Кер. Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В.);
2.«Віконечко» для дітей з затримкою психічного розвитку  від 3 до 7 років. (авт. Н.І. Депутат,М.В. Дмітрієва,І.В. Недозим,Т.Ф. Марчук,О.А. Османова,Л.І. Прохоренко,Т.В. Сак.);
3.«Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Єфименко М.М.);
4. «Про себе треба знати, про себе треба дбати».
Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку.
( авт.Лохвицька Л. В).
5. «Мудрі шахи». Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи. ( авт.Семизорова В. В.,  Духновська О. І., Пащенко Л. Ю.)
6. «Цікаві шашки».Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки. ( авт.Семизорова В. В., Романюк О. В., Дульська Г. П.)
7. «Горизонтальний пластичний балет (пластик-шоу)».Програма з фізкультурно -корекційної роботи у дошкільних навчальних закладах за авторською естетико-оздоровчою системою.  ( авт. Єфіменко М. М., Мельниченко Ю. В.)
8. «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення». Програмно-методичний комплекс. ( авт.Трофименко Л. І.)
9. «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення». Навчально-методичний посібник. ( авт.Трофименко Л. І.)
10. «Англійська мова для дітей дошкільного віку». Програма та методичні рекомендації ( авт.Кулікова І. А.,Шкваріна Т. М.)
11. «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт. Малашевська І.А., Демидова С.К.)
  На виконання плану заходів спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови на період 2020 року в м.Миколаєві, працював гурток вивчення англійської мови на безоплатній основі для дітей середньо-старшого дошкільного віку.
У   2017-2018 навчальному році середній бал виконання основних розділів програми дітьми закладу склав – 2,6 бали, що підтверджує стабільність в роботі всього колективу ДНЗ.

І мол. «А»

І мол. «Б»
ІІ мол. «А»
ІІ мол. «Б»
Середня
Старша «Б»
Старша»Б»
Логопед. «А»
Логопед. «Б»
Спеціальна «В»
Загальна
2014-2015
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,6
2,8
2,4
2,5
2,2
2,6
2015-2016
2,4
2,5
2,4
2,5
2,6
2,7
2,9
2,4
2,3
2,0
2,6
2016-2017
2.6
2.7
2.0
2.6
2.5
2.8
2.9
2.5
2.5
2.3
2.6

І мол. «А»

І мол. «Б»
ІІ мол. «А»
ІІ мол. «Б»
Середня «А»
Середня«Б»
Старша
Логопед. «А»
Логопед. «Б»
Спеціальна «В»
Загальна
2017-2018
2.2
2.5
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.4
2.2
1.9
2.6

      Протягом  навчального року навчально-виховна, методична діяльність дошкільного закладу висвітлювалась через масові засоби інформації на сайтах УО ММР, НМЦ та у блозі ДНЗ № 68.
       Одним з найефективніших методів роботи садочку, яка ведеться протягом року, є співпраця з іншими суспільними організаціями, а саме:
~       Притулок для громадян похилого віку та інвалідів ( святкова програма « Свято Різдво», благодійна акція « Даруй добро»)
~       ЗОШ №12
~       Музична школа № 8 ( Концерт учнів школи в дошкільному закладі)
~       Музей Верещагіна ( в рамках фестивалю « Простір – Батьки – Діти – Творчість» - Клубу вихідного дня відвідування музею кожного місяця протягом навчального року»
~       Театри, планетарій, 3Д кіно.

             У 2017/2018 навчальному році у закладі проводилася перевірка представником захисту прав, свобод та законних інтересів дітей ССД, в ході перевірки зазначено, що робота в закладі побудована на належному рівні.   
        Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків з питань підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. З метою пропаганди інноваційних технологій, прогресивного педагогічного досвіду та психологічної грамотності у дитячо-батьківських взаєминах педагоги дошкільного закладу намагаються урізноманітнювати форми і методи роботи з батьками.  Протягом року були проведені свята:
-          « День знань» ( загальносадове)
-          « Країна Світлофорія» ( загальносадове)
-         « Казка про іграшки» ( загальносадове)
-         « Ми маленькі козачата» ( загальносадове)
-         « День землі» ( загальносадове)
-         Свято перемоги « Міцний горішок» ( загальносадове)
-         Театральна вистава до дня Святого Миколая, « Покажи нам Янгол Різдво», « Казка для іграшки»
-         Осіннє свято « Грибна казка» ( ЗПР Волкова Н.А., Терехова О.І.)
-         Новорічне свято « Спека під Новий рік» ( ЗПР Волкова Н.А., Терехова О.І.)
-         « Щедрий вечір у сімейному колі» ( ЗПР Волкова Н.А., Терехова О.І.)
-         « День народження садочка» ( всі групи )
-         « Весняне свято « Квітка кактуса»» ( ЗПР Волкова Н.А., Терехова О.І.)
-         Години милосердя( ЗПР Волкова Н.А., Терехова О.І.)
-         екскурсія « Краса весняних дерев» ( ЗПР Волкова Н.А., Терехова О.І.)
-         « Мій день народження» ( І мол.А. Спінчевська Г.П., Шульга Л.Л.)
-         « Пригоди горобинки» ( ІІ мол.А., Соколова Н.І., Середа Н.М.)
-         спортивна розвага « Пригоди Сніговичка» ( ІІ мол.А., Соколова Н.І., Середа Н.М.)
-         Шевченківське свято ( ІІ мол.А Шведун Є.О., Єриванова Л.)
-         Спортивне свято « Веселі старти» ( ІІ мол.А Шведун Є.О., Єриванова Л.)
-         « Коли Зима з Весною зустрічається» ( ІІ мол.А Шведун Є.О., Єриванова Л.)
-         Свята « День Святого Миколая, « Колядки, щедрівки», « Стрітення», « Веснянки» « День матері», « Свято осені», « Тиждень рідної мови», « Новорічні свята» « Випускні вечори» ( Усі групи)
-          
Окрім свят, проводяться консультації, бесіди, батьківські збори, відкриті перегляди занять, семінари, майстер-класи.
         У 2017/2018 навчальному році  колектив педагогів започаткували роботу фестиваля « Простір – Батьки – Діти – Творчість»  у системі роботи ДНЗ . Така інноваційна форма роботи з батьками сприяли підвищенню педагогічної компетентності батьків, допомогли позитивно впливати на якість виховання і розвиток дошкільнят, дали можливість педагогам самовдосконалюватися у своїй роботі.. Протягом 5 місяців за різними напрямками проведено роботу:
-         Центр розвитку дитини « Розвивайка» Теми: « « Маленькі математики», « Розвиток та тренування пам*яті», « Шукаю, пробую та дізнаюсь», « Вправний язичок», « Розвиваючі ігри для всієї сім*ї». Керівник: Кляшторна Г.Ю. ;

-         Школа здорової родини. Теми: « Сімейний пластик-шоу « Нородження метелика» за методикою М.М.Єфименка»;  « У здоровому тілі, здоровий дух - загартування, масаж» ; « Фізкультурне обладнання своїми руками» ; « ТОП – 1 найкращих видів спорту для розвитку дошкільників». Керівник: Ковальчук Ю.В. ;

-         Музична майстерня пана Скрипкового ключа. Теми: « Музичний передзвін»; « Музика – мова почуттів»; « Лікувальна музика»; « Планета музичних загадок». Керівники: Павлова О.Ю., Кузьмяк С.Є.;

-         Школа Умілі ручената. Теми: «Чарівний клубочок», « Паперова майстерня», « Веселкова палітра», « Крамниця Пана Клаптика», « Лялька-мотанка ».   Керівник: Волкова Н.А.;

-         Психологічний коучинг « Довіра та відповідальність». Теми: «Чарівна країна всередині нас», «Арт-терапія вдома( зв*язок кольру-емоції)», « Подолання страхів та зниження емоційної напруги», « Безпека дитини у віртуальному просторі», « Про що розкажуть малюнки дітей ».  Керівник: Абрамцева Р.В.;

-         Клуб вихідного дня Теми: «Що таке музей? Свято українського Козацтва.», « Все про народні іграшки. Свято плюшевого Ведмедика», « Ми Святого Миколая у віконце виглядаєм. Виготовлення янголятка», «  Новорічні та різдвяні свята «Різдвяний вертеп»», « Стрітення.Від Стрітення до Масляної», « Подорож у стародавню українську хату», « Великдень разом.Виготовлення писанки», «Музей – це свято для дітей ». Керівник: Амбражевич Т.М..

    Спеціалісти закладу завжди готові надати консультацію та допомогу всім сім’ям, які її потребують.
   
      Забезпечення неперервності здобуття дитиною освіти є можливим за умови реалізації принципів перспективності та наступності між суміжними ланками освіти, зокрема дошкільною та початковою на засадах Концепції Нової української школи. Тому перед педагогами дошкільного навчального закладу стоїть завдання посилити розвивальну та виховну складові освітнього процесу, надати пріоритет соціалізації, моральному вихованню, формуванню мотивів пізнавальної діяльності.   У освітньому процесі необхідно реалізовувати діяльнісний підхід через введення різних видів дитячої діяльності творчого характеру (ігор, технічного і художнього моделювання тощо), насичення освітнього простору практико-орієнтованими ситуаціями, наближеними до реального життя.  Необхідно організовувати систематичні спостереження, пошуково-дослідницьку діяльність використовуючи розвивальне середовище групи. В освітньому процесі дошкільного закладу провідним має стати спілкування дорослого з дітьми у формі діалогу. Педагогам слід активізувати мислення дітей, сприяти свідомому сприйманню і засвоєнню ними знайомого і нового матеріалу, заохочувати до постановки питань, висування припущень, пошуку самостійних рішень, перевірки їх правильності.
      Враховуючи вищезазначене, педагогічний колектив дошкільного закладу спрямовує свою діяльність у наступному навчальному році на вирішення проблеми: "Формування ціннісного ставлення до суспільства шляхом національно-патріотичного виховання, розвитку моральної, психічної та фізичної зрілості у дошкільників ".
Задля якості розвязання проблеми визначено такі основні завдання:
1.    Підвищувати фахову компетентності педагогів при впровадженні нових Державних стандартів початкової освіти.
2.    Використовувати народні рухливі ігри в системі фізичного виховання дітей дошкільного віку.
3.    Формувати логіко-математичні уявлення у дітей дошкільного віку шляхом експериментально-дослідницької діяльності.

Впровадження фізкультурно-оздоровчої
роботи в ДНЗ № 68 за методикою М.М.Єфіменко
      З метою  зміцнення та збереження фізичного розвитку дітей, використання інноваційних програм та методик, колектив нашого закладу у 2017-2018 н.р. продовжує роботу над впровадженням методики М.М.Єфіменко.
       На виконання річної задачі дошкільного навчального закладу щодо впровадження фізкультурно-оздоровчої роботи за даною методикою, відповідно до річного плану протягом вересня-листопада цього року було здійснено тематичне вивчення. У ньому брали участь члени проблемної групи педагогів у складі: керівник - Ковальчук Ю.В., члени – Дєушева О.В.., Середа Н.М., Шульга Л.В., Крічко Н.В., Волкова Н.А., Шведун .О. Під час вивчення данного питання членами проблемної групи була виконана плідна робота, а саме:
- Опрацьована методична література та фахові періодичні видання;
- Керівник творчої групи Ковальчук Ю.В. черговий раз приймала участь у авторських науково-практичних семінарах М.М., а саме: семінар « Порушення постави в сагітальній площині (кіфоз, лардоз). Шляхи її корекції засобами фізичного виховання » ( червень 2017 року), семінар «Особливості психофізичного розвитку дошкільників.Методи діагностики  ( педагогічна хірографії)» ( листопад 2017 року).

- проведена консультація з педагогами на тему: « Корекційні етюди у фізичному розвитку дітей» ( Ковальчук Ю.В.)
-  семінар – практикум з педагогами « Порушення постави у дітей. Шляхи її корекції засобами фізичного виховання»
- консультація з батьками на тему: « Порушення постави та шляхи її корекції» та  
«  Спонукаємо дітей до здорового способу життя»
- Сімейний пластик шоу з батьками ( практична частина).
-  Майстер-клас « Нестандартне фізкультурне обладнання» .
- Проведена педагогічна діагностика фізичного розвитку  дітей. В основу якої була покладена авторська методика ігрового тестування рухового розвитку та здоров’я дітей за М.М.Єфименко.
    В ігровій формі було обстежено 150   дітей. 
    Ручне тестування було представлено такими тестами:
·        Тест «Гармошка» 13% - неприродна рухливість, наявність проблем у шиї ;
·        Тест «Огляд літака»  32% - неприродне перерозгинання в ліктьових суглобах (рекурвація), вказує на шийну перефиричну недостатність, симптом «підкрилків» спостерігався  у 8% дітей;
·        Тест «Проба Ратнера 27% - млявість, неприродна рухливість у плечових суглобах»
·        Тест «Плавнички»  35% - нетипові постановки кистей на опору, що вказує на неприродну гнучкість променезапясткових суглобів;
·        Тест «Голодне каченя» 30% - гіперрухливість, млявість пальців, 8% - тугорухливість, напруженність пальців»
    За допомогою цих тестів були виявлені діти, які  мають  надлишкову рухливість у суглобах плечового поясу і верхніх кінцівках, гіперрухливість та млявість променезап’ясткових суглобів та пальців рук та діти, які мають тугорухливість у суглобах верхніх кінцівок. Зниження результативності у ручних рухових проявах засвідчило про наявність церебральних, цервікальних або комбінованих порушень. Це негативним чином позначається на фізичному розвитку дітей у вигляді зниження сили м’язів – згиначів пальців, а також порушень постави за типом сколіозу та кіфозу. Внаслідок цього у таких дітей погіршується результативність у ручних рухових проявах силової (висах та підтягуваннях на поперечині або кільцях (трапеції), віджимання в упорі лежачи) та   швидкісної спрямованості (метання на дальність)

      Тулубне тестування було представлено тестом «Спляче дерево» (дослідження особливостей постави дитини в позі природного прямо стояння із закритими очима).

  Ножні тести в цьому досліджені були представлені такими тестами:
1.     Визначення тонусу м’язів і рухливості суглобів  тазового пояса і нижніх кінцівок:
·        Тест «Жабеня»
·        Тест «Годинник»
·        Тест «Вартовий»;
2.     Визначення силових здібностей тазового пояса і ніг:
·        Тест «Кенгуру»
3.     Визначення опорної здатності нижніх кінцівок:
·        Тест «Відбиточки» (плантографія за авторською методикою топографічної діагностики плантограм).
   Проведення авторських тестів («Годинник»(24%), «Жабеня»(20%), «Вартовий»(4%) виявили різні варіанти гіпермобільності суглобів нижніх кінцівок у вигляді надлишкового відведення прямої ноги вбік, неприроднього розведення стегон зігнутих ніг, колінної увігнутості (рекурвації), розхитаності голіностопів та туго рухливості суглобів  тазового пояса і нижніх кінцівок.
  
   Зниження або спотворення ножної рухової діяльності у випробуваннях вказує на наявність у дітей порушень церебрального, цервікального чи люмбального (поперекового) типу.
    Центральні тести в досліджені були представлені такими руховими завданнями:
Визначення статичної рівноваги:
·        Тест «Журавель»;
1.     Визначення динамічної рівноваги:
·        Тест «По стежині, по доріжці».
Центральне тестування призначене для виявлення особливостей управління руховою діяльністю, стану рівнів координації рухів.
      Таким чином, дане обстеження  виявило рухові порушення у дітей, дало можливість визначити вправи та дії, які можуть  нашкодити дітям та надає можливість виправляти ці порушення за допомогою корекційних вправ.
      Дуже важливо своєчасно помітити зміни та відхилення у здоров'ї дитини. Дане обстеження виявлення рухових порушень у дітей, дало можливість визначити вправи та дії, які можуть нашкодити дітям та надає можливість виправляти ці порушення за допомогою корекційних вправ. Ці знання дозволять дотримуватися одного з найважливіших медичних і педагогічних постулатів - не нашкодь!
    У ході тематичної перевірки було проаналізовано рівень медико- педагогічного контролю, перевірені перспективно-календарні плани вихователів, стан фізкультурно-спортивного середовища в групових приміщеннях, проведення ранкової гімнастики та гімнастики пробудження.
     Аналіз перспективно-календарних планів роботи показав, що вихователі всіх груп приділяють значну увагу відомостям про фізичний стан своїх вихованців ( група здоров’я фізкультурна група, антропометричні дані, група меблів, фіксація діагнозів, облік виконання дітьми основних рухів, складання графіків якісної оцінки фізпоказників). В планах вихователі планують роботу з фізичного виховання як з дітьми, так і з їх батьками. Проводяться групові батьківські збори, згідно теми річного плану, консультації, бесіди, виставляються інформаційні теки. Вся фізкультурно- оздоровча робота з дітьми планується за методикою М.М.Єфіменко.
      Ранкову гімнастику та гімнастику пробудження педагоги проводять згідно режиму дня, спираючись на методику М.М.Єфіменко.
       Тематичне вивчення показало, що вся робота з фізичного виховання здійснюється з урахуванням стану здоров’я, самопочуття, рівня розвитку та підготовленості дітей, під постійним медико-педагогічним контролем.
З дітьми проводилися відкриті заходи:
-        Заняття «Корекційні етюди з дітьми, які мають порушення постави» (старша група вихователь - Дєушева О.В.,інструктор з фіз.культури - Ковальчук Ю.В.)
-        Заняття  з дітьми ранього віку ( І молодша група «Б» вихователь - Крічко Н.В., інструктор з фіз.культури - Ковальчук Ю.В.) .  
    Робота з дітьми в нашому ДНЗ ведеться планомірно, відповідно режимних моментів, згідно календарно-тематичного планування, над розробкою якого

        Хочеться зазначити, що педагогічний колектив і на далі продовжує роботу над впровадженням авторської методики М. Єфименка. Дана технологія є оригінальною системою фізичного виховання дітей, розвивальний ефект якої поширюється на загальний розумовий і духовний розвиток, Ми віримо у невичерпні можливості принципово нової системи фізичного виховання, яка, на нашу думку, вже у найближче десятиліття стане основою «комплексної педагогіки життя».

Немає коментарів:

Дописати коментар